มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  นายไพศาล  นาขวัญ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

คลิกดาวน์โหลด 

ประมวลภาพ 

 

Rate this item
(0 votes)
back to top