มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุณณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้เป็นตัวแทนภาคใต้ จำนวน ๖ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗  ที่จะขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ต่อไป

คลิกดาวน์โหลด 

ประมวลภาพ 

Rate this item
(0 votes)
back to top