ประกาศ:

การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ระดับประถมศึกษา

     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา พิบูลย์ พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา ทับไทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top