ผลงานครู ผู้บริหาร - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลงานครู ผู้บริหาร

รางวัล "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐

   วันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๐  นางประพิศ อัคสินธวังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้ารับรางวัล ครูดีปูชนียบุคคล ตามโครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน สกสค.

Read more...

รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

       วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาบภูเก็ต รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

Read more...

บุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่น

     นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่นจาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมคุรุสภา โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน

Read more...

รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖

       นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Read more...

รางวัล obec Award ระดับผู้บริหาร

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับนายมนตรี  อารีราษฎร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้รับรางวัล Obec Award รองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี  2555

Read more...

รางวัล obec Award ระดับปฐมวัย

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเบญจวรรณ  เต็มเปี่ยม  ได้รับรางวัล OBEC Award  ครูผู้สอนปฐมวัยยอดเยี่ยม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555

Read more...
Subscribe to this RSS feed