โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

       นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ประมวลภาพ 

Rate this item
(0 votes)
back to top