โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๒

     นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top