โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

     นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ

Rate this item
(1 Vote)
back to top