ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒

    วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top