กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต


p-1
pom1
van
คนเก่งวันนี้

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญศิลป์

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี

กับ  เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญศิลป์

นักเรียนห้องเรียน MEP ๖/๑
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัด สพป.ภูเก็ต
นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

‪#ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและ
เยาวชนดีเด่น จากคณะกรรมการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐


Links ทางการศึกษาติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊ค

หน้าแรก ผลงานที่ภาคภูมิใจ ผลงานนักเรียน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒  กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ โดยเด็กชายปรเมศวร์  รัตนประสารและเด็กชายรัชชานนท์  พึ่งแรง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศระดับชาติ ๓ ปีซ้อน  โดยมีคุณครูปัณณธร  ละม้ายและคุณครูดวงจันทร์  วิกรมธีรานันท์ เป็นผู้ฝึกสอน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ

ผลการเรียนออนไลน์

งานสภานักเรียน

แบบบันทึกชื่อสภานักเรียน

แบบบันทึกการรับนมประจำวัน

แบบบันทึกทำความสะอาดห้องเรียน

แบบบันทึกทำความสะอาดเขตงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

แบบบันทึกชื่อนักเรียนที่กระทำความผิด

วันแห่งความสำเร็จ ๒๕๕๙