กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต


p-1
pom1
van
คนเก่งวันนี้

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี

กับ  เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค

เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ IMSO

‪#‎ได้รับรางวัลเหรียญเงินคณิตศาสตร์‬
(Silver Medal of Mathematics)


Links ทางการศึกษาติดตามข่าวสารทางเฟสบุ๊ค

หน้าแรก ผลงานที่ภาคภูมิใจ ผลงานนักเรียน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒  กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ โดยเด็กชายปรเมศวร์  รัตนประสารและเด็กชายรัชชานนท์  พึ่งแรง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศระดับชาติ ๓ ปีซ้อน  โดยมีคุณครูปัณณธร  ละม้ายและคุณครูดวงจันทร์  วิกรมธีรานันท์ เป็นผู้ฝึกสอน


 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ

ผลการเรียนออนไลน์

งานสภานักเรียน

แบบบันทึกชื่อสภานักเรียน

แบบบันทึกการรับนมประจำวัน

แบบบันทึกทำความสะอาดห้องเรียน

แบบบันทึกทำความสะอาดเขตงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

แบบบันทึกชื่อนักเรียนที่กระทำความผิด

วันแห่งความสำเร็จ