ประกาศ:

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตั้งอยู่ริมถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สร้างอยู่ในที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 2 งาน เลขที่ทะเบียนราชพัสดุของโรงเรียน  เลขที่ 7791 เลขที่โฉนดที่ดินของโรงเรียน เลขที่ 3379  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2495 และได้ทำการสอน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2496 โดยมี นายสังข์ รักษ์มณี ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน และนางสาวกันยา เหมรักษ์ เป็น ครูใหญ่ อาคารเรียนมี 5 ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วมพร้อม สร้างด้วยเงินงบประมาณ และเงินสะสมของจังหวัด เป็นเงินทั้งสิ้น 253,430 บาท  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๕  ไร่  ๒ งาน   

         อาณาเขตโรงเรียน  เป็นดังนี้  ทิศเหนือจด โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี   ทิศใต้จด ถนนนริศร   แขวงการทางภูเก็ต       ทิศตะวันออกจด สนามชัย  ทิศตะวันตกจด ซอยเทศา วัดวิชิตสังฆาราม

back to top