ประกาศ:

ที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖ ๒๑๒๓๒๙ / โทรสาร ๐๗๖ ๒๒๕๐๕๕
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / แผนที่ตั้ง

Google Map

คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่

 

back to top