ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด 

back to top