ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด 

back to top