ประกาศ:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วพร้อมบันไดทางขึ้นและป้ายโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วพร้อมบันไดทางขึ้นและป้ายโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

back to top