ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานสอนจินตคณิตให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.๑-ป.๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการงานสอนจินตคณิตให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.๑-ป.๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 

back to top