ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (Markerspace) ประจำโรงเรียน ครั้งที่ ๒

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ (Markerspace) ประจำโรงเรียน ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด 

back to top