ประกาศ:

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ที่อยู่

  • โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

การติดต่อ

  • โทรศัพท์ ๐๗๖ ๒๑๒๓๒๙
  • โทรสาร ๐๗๖ ๒๒๕๐๕๕
  • อีเมล์: abpk_info@abpk.ac.th

ข้อมูลอื่น ๆ

แผนที่ตั้ง

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก