ประกาศ:

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ณัฐสิรี อาชีวระงับโรค

      วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top