ประกาศ:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

         วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

 

ประมวลภาพ

back to top