ประกาศ:

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบาย

      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ มอบนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O - NET ประจำปี ๒๕๖๕ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ที่ได้คะแนน O – NET เต็ม ๑๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๕ และมอบเกียรติให้แก่โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนถลางพระนางสร้าง โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง โรงเรียนบ้านบางเทา และโรงเรียนวิชิตสงคราม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top