ประกาศ:

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

          วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะครู ตัวแทนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณวัด ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต

back to top