ประกาศ:

ครู

งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖

      วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ประพฤติดีงามเป็นแบบอย่าง จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย คุณครูจินตนา อารีราษฎร์ คุณครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ คุณครูสุภาวดี ศรีหล้า และคุณครูปลื้มจิต หงอประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการ "งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอ็น เอช โบ๊ท ลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

        วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ

Read more...

ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนฎา ชายเขาทอง ครูโรงเรียนวัดดิศถาราม นางสาวนิศานาถ กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" นางสาวสมพร ช่วยมาก ครูโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

          วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนฎา ชายเขาทอง ครูโรงเรียนวัดดิศถาราม นางสาวนิศานาถ กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" นางสาวสมพร ช่วยมาก ครูโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า​ฯ​ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส​วัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๖

          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวณัฐสิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค​ รอง​ผู้อำ​​น​ว​ยการโรงเรียน ​​​พร้อมด้วย นางโสภา ภัทรชุติกุล หัวหน้าฝ่ายบุคลากร และคณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ โรงเรียน​อนุบาล​ภูเก็ต​ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ​โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า​ฯ​ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส​วัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๖ ​ โดยได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​ พิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม​ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร​ชัย​มงคล​ ณ​ ศาลา​กลางจังหวัด​ภูเก็ต​

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต"

      วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต" ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ และร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมในยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...