ประกาศ:

"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ และร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" จังหวัดภูเก็ต

back to top