ประกาศ:

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับดีเด่น ปีที่ ๕ ติดต่อกัน

      วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับดีเด่น ปีที่ ๕ ติดต่อกัน จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในคราวการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ 

Rate this item
(0 votes)
back to top