ประกาศ:

รางวัล "ต้นกล้า เสมาคุณาธร"

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ต้นกล้า เสมาคุณาธร"

ประมวลภาพ

Rate this item
(2 votes)
back to top