ประกาศ:

รางวัล “วัฒนธรรมวินิต”

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก (น้องการ์ตูน) ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประมวลภาพ

Rate this item
(2 votes)
back to top