ประกาศ:

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุญญาภัทร ทองจิตต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล

 - ชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๐ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทต่อสู้ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๐ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทท่ารำทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๑ ปี

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ - ๑๑ ปี

ประมวลภาพ

Rate this item
(1 Vote)
back to top