ประกาศ:

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรวิสรา โยมญาติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และเด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายการ การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประมวลภาพ

Rate this item
(1 Vote)
back to top