ประกาศ:

รางวัล “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๖”

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้เป็น “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๖”

ประมวลภาพ

 

Rate this item
(1 Vote)
back to top