ประกาศ:

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงนลินทิพย์ ปลูกไม้ดี
เด็กหญิงธาราทิพย์ บุญสนิท
เด็กหญิงปารวีย์ บุตรละคร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าภูเก็ต โกรเซอรี่

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top