ประกาศ:

รางวัลชนะเลิศและโล่เกียรติยศ ในการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ ๔)

                  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญาพัชร ปิติสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๗ และคุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูภานิสรา เท่งฮะ คุณครูพวงเพ็ญ ประกิต ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ ๔) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น Junior (ภาคใต้) ในหัวข้อ "ค่านิยมที่มีผลต่อคนอย่างฉัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top