ประกาศ:

การประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ 2022 ITMC (International Talent Mathematics Contest)

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายณคุณ แก้วเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เด็กหญิงปภาวี ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และเด็กหญิงวาท์ศิกานต์  จันทร์สัทธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ๒๐๒๒ ITMC (International Talent Mathematics Contest)

ประมวลภาพ

Rate this item
(2 votes)
back to top