ประกาศ:

รางวัลเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

       โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน ๗ คน
       ๑.เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทวีพันธุรัตน์
       ๒.เด็กชายปุณณ์พงษ์  สุทธินวล
       ๓.เด็กชายณคุณ  แก้วเสน


       ๔.เด็กชายปัณณพัฒน์  สุทธินวล
       ๕.เด็กหญิงณิชารีย์  ยินดีมาก
       ๖.เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ
       ๗.เด็กชายพิสิษฐ์  บุ่ยทวีทรัพย์

 

ประมวลภาพ

Rate this item
(2 votes)
back to top