ประกาศ:

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

Rate this item
(4 votes)
back to top