• กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย Kindergarten English Camp 2023

  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย Kindergarten English Camp 2023

 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 • การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

  การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 • กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๕

  กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๕

 • สารนิทัศน์

  สารนิทัศน์ "เปิดบ้านปฐมวัยสู่สายใยบัวชมพู" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖

  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖

 • นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

 • การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมฉีก ตัด ปะ

  การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันและกิจกรรมฉีก ตัด ปะ

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต