โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครูชาวต่างชาติ

 

Name: Ms.Esther Gayne Causing

Nationality:Filipino
Education:
Bachelon of Business Management

Name: Ms.Lieden Cabanero

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Secondary Education

Name: Mrs.Jocelyn M.Bastista

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Elementary Education

Name: Mrs.Jo-Ann A.Unggay

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Elementary Education

Name: Mr.Mark Thomas Brownlee

Nationality: American
Education:
Bachelor of Science in Biology

 

Name: Mr.Thomas Richard Gilbey

Nationality: British
Education: 
Bachelor of Arts

Name: Mrs.Lileth Musa Nicos

Nationality: Filipino
Education: 
Bachelor of Elementary Education

 

Name: Mr.Lourence M.  Genebraldo

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Science

 

Name: Mr.Luck  Boshouwers

Nationality: French
Education: 
Diploma

 

Name: Ms.Lu  Dongxiao

Nationality: Chiness
Education:
Bachelor of Elementary Education

 

Name: Mr.Jason  Sinclair

Nationality: British
Education:
Bachelor of Arts

 

Name: Ms.Keziah Grace B.  De Leon

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Science

 

Name: Ms.Pan  Bolin

Nationality: Chiness
Education:
Bachelor of Arts

Name: Mr.Charliemagne Unggay

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Elementary Education

back to top