ครูชาวต่างชาติ - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครูชาวต่างชาติ

 

Name: Ms.Esther Gayne Causing

Nationality:Filipino
Education:
Bachelon of Business Management

Name: Mrs.Jocelyn M.Bastista

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Elementary Education

Name: Mrs.Jo-Ann A.Unggay

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Elementary Education

Name: Mrs.Lileth Musa Nicos

Nationality: Filipino
Education: 
Bachelor of Elementary Education

Name: Mr.Charliemagne Unggay

Nationality: Filipino
Education:
Bachelor of Elementary Education

back to top