กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก เลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย EF(Executive Function)

        เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้มอบหมายให้นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูปฐมวัยและผู้ปกครองร่วมเข้าอบรม เรื่อง การเลี้ยงลูกให้ได้ดีด้วย EF (Executive Function) โดย อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์หลักของงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ครูและผู้ปกครองและนำหลักการพัฒนาทักษะสมองและทักษะชีวิตมาปรับใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานและดูแลนักเรียนได้

Rate this item
(0 votes)
back to top