กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายไพศาล นาขวัญ นำคณะครูปฐมวัย นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักของงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อบิดา มารดาและผู้เลี้ยงดู กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการการประกวดแข่งขันรายการต่างๆ อาทิ การวาดภาพระบายสีบรรยายความรู้สึกที่มีต่อแม่

Rate this item
(0 votes)
back to top