กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต