นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

       วันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ [Quest for Excellence]  โดยเข้าศึกษาและร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ณ Coleman College (ประเทศสิงคโปร์) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ New water (การบริหารจัดการน้ำ) URA ผังเมืองของประเทศสิงคโปร์  Garden By the bay สวนพฤกษชาติ   Kidzania   Universal และ Singapore flyer ชมทิวทัศน์รองเมืองแบบ 360 องศา 

Read more...

การเเข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

       วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดการเเข่งขันกีฬา นักเรียนนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ก่อนพิธีเปิดการเเข่งขัน มีการตั้งแถววงดุริยางค์ที่ซอยหน้าโรงเเรมดาราภูเก็ต เริ่มจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตตามด้วยขบวนพาเหรด โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และเคลื่อนขบวนผ่านทางเข้าอุโมงค์ลงสูสนามสุระกุลอย่างสวยสดงดงาม มีประชาชนผู้ปกครองมาคอยชมจำนวนมาก โดยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งเเรงมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ อีกเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการกีฬาของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการเเข่งขันในระดับที่สูงขึ้น การเเข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวน ๑๑ ชนิดกีฬา โดยเเบ่งช่วงระยะเวลาจัดการเเข่งขันระหว่างวันที่ ๑๙ - สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ดำเนินการจัดการแข่งขันจำนวน ๑๐ กีฬาได้เเก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ห์บอลในร่ม บาสเกตบอล เปตองเทนนิส เซบัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน ว่ายน้ำ และระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ จัดการเเข่งขันประเภทกรีฑา มีจำนวนโรงเรียนส่งการเเข่งขันทั้งสิ้น ๓๔ โรงเรียน จำนวนนักกีฬา ๑๒,๐๐๐ คน ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรณ์ต่างๆ องค์การณ์บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรวิชิต นายเเพทย์สาธารณะสุขจังหวัดภเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมกีฬาเเห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

Read more...

Abpk English Camp

    เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการ นายไพศาล นาขวัญ มองหมายให้คณะครู นักเรียนห้อง Ep.๓/๑ และ Ep.๔/๑ ไปทัศนศึกษา ที่โรงเรียนเยาวิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ฝึกการทำงาน และการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม การสนทนาภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น และการควบคุมอารมณ์ตนเอง โดยมีกิจกรรมทั้งกลางแจ้ง และ กิจกรรมในร่ม ในวันที่ ๒๔ ดังนี้ School introduction , Integrated English and Agriculture lesson, Sports time,Team building activity, Meditation, Supper เป็นต้น

Read more...

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

       วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้คุณครูนำนักเรียนห้องโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.๔/๒ และ ๕/๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓๐ “ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้านเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๐

      เมื่อวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นโดยเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธิเปิดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตพร้อมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะการแข่งขันด้านวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่าน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่าง ๆ มีกระบวนการค้นคว้าหาความรู้จากการได้อ่าน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเองนับเป็นพลังพิเศษที่เสริมสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคตอีกทางหนึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขัน ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น การแข่งขันด้านดนตรีการเล่านิทานคุณธรรม การทำอาหาร การปั้นดินน้ำมัน ตัด ปะภาพ การคัดลายมือการระบายสีหนูน้อยยอดนักอ่าน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครอง เป็นอย่างดียิ่ง

Read more...

โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  มีนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธาน    โดยมีการให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.๔ - ๖ จำนวน ๑๕๐ คน  ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน  มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้  การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว  

Read more...

กิจกรรมค่ายวิชาการ MATH DAY CAMP

       วันที่  ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ MATH DAY CAMP ให้กับนักเรียนที่สนใจในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน  โดยมีคณะวิทยากร จำนวน ๖ ท่าน จากโรงเรียนสายปัญญา รังสิต โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี มาให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่งในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกระตุ้นต่อมคณิตศาสตร์  กิจกรรมฐานการเรียนรู้  กิจกรรมคณิตศิลป์  และกิจกรรมเกมคณิตศาสตร์ 

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของขาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก  โดยมีนายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน   มีการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี  การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขสู่เครือข่ายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

       เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด และวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีความขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  มีความเมตตากรุณา  ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม กิจกรรมในครั้งนี้สาเร็จลงได้ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  หน่วยงานอาสากู้ภัย  ในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน

Read more...

พิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

Read more...