ประกาศ:

สถานศึกษา

สนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบแรก)

      วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายพิฐิพงศ์ ยวงใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง และคณะ ในโอกาสที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นสนามสอบการคัดเลือกนนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รอบแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

Read more...

การแข่งขันกีฬาภายใน "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๕

      วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ และจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และสิ่งสำคัญคือ การใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี ไม่ว่าจะแพ้ หรือชนะ ให้รู้จักคำว่า "น้ำใจนักกีฬา" ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕

       วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือ จังหวัดภูเก็ต จึงจัดให้มีการประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

      วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกันแต่งกาย ชุดไทยชุดพื้นเมือง มาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของประเพณีลอยกระทง อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป กิจกรรมประกอบด้วย การรำวงวันลอยกระทง การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดกระทงของแต่ละสายชั้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

      วันที่ ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต พร้อมออกโรงทาน (ก๋วยจั๊บ ขนมสด และน้ำหวาน) บริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

Read more...

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของสถานศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๖๕"

      วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๕" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ นางสาลีรัตน์ ช่วยปลอด, นางอนัญญา บุญโชติ, นางอุษา แกล้วชิต และนางมณฑา คำโปร่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมบูชา อำลาครูเกษียณ

      วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณครูมณฑา คำโปร่ง  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการอบรมสั่งสอนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๙ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการเรียนการสอน ๖๙ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

Read more...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจาก นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ให้ลูกได้สำนึก ตระหนัก ซาบซึ้ง มีความกตัญญูในพระคุณของแม่ และเพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...