ประกาศ:

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัล "เด็กดีศรีเสมา : ผอ เขต จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๖"

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐนิชา สังวร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตร "เด็กดีศรีเสมา : ผอ เขต จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๖" ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

        โรงเรียนอนุบาล ภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับดีเด่น ปีที่ ๕ ติดต่อกัน

      วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับดีเด่น ปีที่ ๕ ติดต่อกัน จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในคราวการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรวิสรา โยมญาติ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และเด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รายการ การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Read more...

"รางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย" การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

  1. เด็กชายอังกูร ผลิโกมล รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
  2. เด็กหญิงภธิญา อัศวธีระ รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
Read more...

รางวัล "เหรียญทองชนะเลิศ" การเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญารินดา จินาภิรมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รายการ การเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และ เด็กชายปัณณวิชญ์ สมพงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ รายการ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฎฐา บุญทองแก้ว นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี น้ำหนักไม่เกิน ๒๓ กก. รวมรุ่น
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทท่ารำ บุคคลหญิงรุ่นอายุ ๖ - ๗ ปี มือใหม่

Read more...

รางวัลกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพีรวิชญ์ เชิดสุขใจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๓ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นอายุ ๘ - ๙ ปี น้ำหนักไม่เกิน ๒๗ กก.

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทท่ารำทีมผสม รุ่นอายุ ๙ - ๑๑ ปี

Read more...