ประกาศ:

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ 2022 ITMC (International Talent Mathematics Contest)

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายณคุณ แก้วเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เด็กหญิงปภาวี ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และเด็กหญิงวาท์ศิกานต์  จันทร์สัทธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ๒๐๒๒ ITMC (International Talent Mathematics Contest)

Read more...

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกกรุง "สายศิลป์ไทย หัวใจลูกกรุง"

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกกรุง "สายศิลป์ไทย หัวใจลูกกรุง" ครั้งที่ ๑ ระดับประถมศึกษา

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นางดารุวรรณ เตชะวันโต ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

Read more...

รางวัล "ต้นกล้า เสมาคุณาธร"

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ต้นกล้า เสมาคุณาธร"

Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่สอบได้ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่สอบได้  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more...

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

Read more...

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

Read more...

รางวัล “สานศิลป์ไทย หัวใจลูกทุ่ง” งานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชน

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ "น้องจันทร์เจ้า“ เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับดีเด่น งานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "สานศิลป์ไทย หัวใจลูกทุ่ง" ระดับเยาวชน

Read more...

รางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔”

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ได้รับโล่รางวัลจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์ เรืองศรี)

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

Read more...