• โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี ๒๕๖๑

  • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - Net ๑๐๐ คะแนนเต็ม ประจำปี ๒๕๖๐

  • การสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ( Gifted Program: SMP )ชั้น ม.1 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

  • การสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

  • สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่)

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์

ประมวลภาพกิจกรรม

อ่านทั้งหมด
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 64
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

 

(EP) อ.1/1 อ.1/2 - อ. 1/7  
(EP) อ.2/1 อ.2/2 - อ. 2/7  
     
(EP) ป.1/1 ป.1/2 - ป.1/7  
(EP) ป.2/1 ป.2/2 - ป.2/7  
(EP) ป.3/1 ป.3/2 - ป.3/7  
(EP) ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 - ป.4/7 
(EP) ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 - ป.5/7
(MEP) ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 - ป.6/7

*** สามารถชำระเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่ 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 61 ***