• การแข่งขันทักษะวิชาการ นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

  • ONET ๑๐๐ คะแนนเต็ม ประจำปี ๒๕๖๒

  • นักเรียนสอบได้ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  • การสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ( Gifted Program: SMP )ชั้น ม.1 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

  • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  • กิจกรรมค่าย English Camp ณ Go Genius Language Center เขาใหญ่

  • นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ English Program ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประมวลภาพกิจกรรม

อ่านทั้งหมด
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 64
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

(EP) อ.3/1 อ.3/2 - อ. 3/7  
     
(EP) ป.1/1 ป.1/2 - ป.1/7  
(EP) ป.2/1 ป.2/2 - ป.2/7  
(EP) ป.3/1 ป.3/2 - ป.3/7  
(EP) ป.4/1 ป.4/3 - ป.4/7  
(EP) ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 - ป.5/7
(EP) ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 - ป.6/7

*** สามารถชำระเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่ 20 ก.ค.- 20 ส.ค. 2563 ***