• คะแนน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 100 คะแนนเต็ม

  • คะแนน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 100 คะแนนเต็ม

  • ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้เพื่อประกวด Obec Award ระดับชาติ

  • กิจกรรม ABPK Open House "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล"

  • โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี ๒๕๖๑

  • การสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ( Gifted Program: SMP )ชั้น ม.1 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรม

อ่านทั้งหมด
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 64
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

 

(EP) อ.2/1 อ.2/2 - อ. 2/7  
(EP) อ.3/1 อ.3/2 - อ. 3/7  
     
(EP) ป.1/1 ป.1/2 - ป.1/7  
(EP) ป.2/1 ป.2/2 - ป.2/7  
(EP) ป.3/1 ป.3/2 - ป.3/7  
(EP) ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 - ป.4/7 
(EP) ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 - ป.5/7
(EP) ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 - ป.6/7

*** สามารถชำระเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่ 20 พ.ย. - 20 ธ.ค. 62 ***