• สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่)

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์

  • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - Net ๑๐๐ คะแนนเต็ม ประจำปี ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม

25 สิงหาคม 2560

Abpk English Camp

อ่านทั้งหมด
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 64
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 63
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด

ใบโอนเงินค่าระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

 

.1/1 .1/2 .1/3 .1/4 .1/5 .1/6 อ.1/7
อ.2/1 อ.2/2 อ.2/3 อ.2/4 อ.2/5 อ.2/6 อ.2/7
             
ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ป.1/4 ป.1/5 ป.1/6 ป.1/
ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7
ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3 ป.3/4 ป.3/5 ป.3/6 ป.3/7
ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6  ป.4/7
ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5 ป.5/6 ป.5/7
ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4 ป.6/5 ป.6/6 ป.6/7

*** สามารถชำระเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่ 15 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60 ***