โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ครู

งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้

     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐น. สพป.ภูเก็ต นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ. สพปภูเก็ต รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ "งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมไวท์เฮาส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ท่าน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมงาน วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และเข้ารับรางวัลดังนี้
       ๑. เกียรติบัตรโรงเรียนได้รับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET เฉลี่ยรวม ๔ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ
       ๒. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ จัดทำนวัตกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) ด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       ๓. โรงเรียนนำเสนอนวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) AIM STEAAM สู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
       ๔. นางดารุวรรณ เตชะวรรณโต ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
       ๕. นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ 

Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อารี ไชยเดช

       วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อารี ไชยเดช มารดาของคุณครูเกสรี ไชยเดช ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์

       วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื่องในโอกาส ครูปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูวรัทยา จินดาวงศ์

       วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านบางคู อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องในโอกาส ครูวรัทยา จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบางคู  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 1 ภาคใต้

      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ ๑ ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ และในเวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัด ดร.ประภา กาหยี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมวันครู ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแข่งขันกีฬาวันครูจังหวัดภูเก็ต ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต

Read more...

ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ และส่งคุณครูสุพรรณิภาสู่โรงเรียนเกาะยาว จ.พังงา

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และส่งคุณครูสุพรรณิภา ดาวเรือง เนื่องในโอกาสย้ายเข้าสู่โรงเรียนเกาะยาว อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา

Read more...

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

      วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากริณาธิคุณ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะติดตามการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีน

      วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะเยี่ยมเยียนและติดตามการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

      วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมอบรม

Read more...