โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้บริหาร

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายวิลาศ ปริญญานิยม

       วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมแสดงความยินดีและให้ต้อนรับ  นายวิลาศ ปริญญานิยม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมี  นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป. มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

งานแสดงมุทิตาจิต "โหมเรา รักพี่ สมศักดิ์ศรี วันเกษียณ" ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

       เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต "โหมเรา รักพี่ สมศักดิ์ศรี วันเกษียณ" ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ในการจัดงานในครั้งนี้ เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้เป็นเจ้าภาพ ภาพรวมของการจัดงานยิ่งใหญ่ สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวอนุบาลประจำจังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด ๘๒ โรงเรียน เพื่อใช้กิจกรรมนี้ในการหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๓ ท่าน

Read more...

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ ภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ


     คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ  โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตพบปะนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

       เช้านี้ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และรองผู้อำนวยการประกอบด้วยนายมนตรี อารีราษฏร์ นายชรินทร์ ชังอินทร์ และนางปนัสยา รัตนพันธุ์  ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต หน้าเสาธงเพื่อกล่าวตอนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘    

Read more...

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ ชรินทร์ ชังอินทร์

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการชรินทร์ ชังอินทร์ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องสมุดมีชีวิต โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

มูลนิธิศุภนิมิตมอบโล่ขอบคุณช่วยเหลือเด็กยากไร้

      เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่ขอบคุณเนื่องจากนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและรองปนัสยา รัตนพันธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่

 

Read more...

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ ติดตามโครงการ one tablet per child

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ เข้าสัมภาษณ์ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน เพื่อติดตามโครงการ one tablet per child  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายมนตรี อารีราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นตัวแทนคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

Read more...

ประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานหกสิบปีอนุบาลภูเก็ต โดยมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายงาน  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...