โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต - การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(พี่เลี้ยงเด็ก) ปีการศึกษา ๒๕๕๗

? รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็ก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

   ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตั้งแต่

   วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

back to top