เรียนปรับพื้นฐานโครงการห้องพิเศษวิทย์-คณิต ป.๔/๒

    วันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ จำนวน ๓๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม นันทนาการ และเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

back to top