การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน


        เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการอ่านออก เขียนได้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมพาโก้การ์เด้นฮอลล์  โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซน์ จ.ภูเก็ต 

back to top