โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริงครั้งที่ ๑ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริงครั้งที่ ๑ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด

back to top