พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ ๖๗ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดทำการเรียนการสอน ๖๗ ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

back to top